O.N.T.S. Opleidingen
Gemotiveerd in het verzorgen van eerste hulp trainingen 

Kinder E.H.B.O.

 

Cursus Eerste Hulp aan kinderen
Deze cursus is na het behalen van het diploma Eerste Hulpverlener een pré voor mensen die veelvuldig werken met kinderen. Tijdens deze cursus krijgen de Eerste Hulpverleners inzicht in het verschil tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen zoals de lichaamsbouw of het gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval of ziekte.
Verder wordt geleerd hoe eerste hulp verleend dient te worden bij stoornissen in de vitale functies en bij plaatselijk letsel.
Kortom, de zaken die van belang zijn bij de Eerste Hulpverlening aan kinderen.
Deze opleiding volgt de eindtermen "Eerste Hulp aan Kinderen" van het Oranje Kruis waarvan u bij goed gevolg een certificaat of moduleverklaring ontvangt.