O.N.T.S. Opleidingen
Gemotiveerd in het verzorgen van eerste hulp trainingen 

 

Stop de Bloeding, red een leven

 

Stop de bloeding
In deze training leert u hoe te handelen bij een levensbedreigende bloeding door bijvoorbeeld het aanleggen van een tourniquet.
Deze training wordt gegeven volgens de richtlijnen van Stop de bloeding, red een leven en zal bij goed resultaat met een officieel certificaat worden beloond.
Omstanders en niet medische hulpverleners kunnen een groot verschil maken bij een ernstige bloeding.
Of deze verwonding nu ontstaan is door een ernstig ongeval, een (terroristische) aanslag, in een  alledaagse situatie (denk daarbij aan ongevallen met een machine, een val door een ruit), het snelle handelen van deze omstanders zijn van levensbelang.
Door deze ernstige bloeding adequaat te stelpen kunt u een leven redden.


Voor meer informatie kijk op www.stopdebloedingredeenleven.nl