O.N.T.S. Opleidingen
Gemotiveerd in het verzorgen van eerste hulp trainingen 

Reanimatie

 

Cursus Reanimatie
In geval van een circulatiestilstand is het van groot belang dat er vroegtijdig wordt gealarmeerd, borstcompressies gegeven worden en beademd.
Tijdens deze cursus leert u hoe u een circulatiestilstand kunt herkennen en hoe u naar aanleiding van deze symptomen een reanimatie opstart en uitvoert.
Bij een circulatiestilstand daalt de overlevingskans van het slachtoffer met 10% per minuut als reanimeren wordt uitgesteld. Binnen 6 minuten willen we ook de AED kunnen gebruiken.
Daarom wordt tijdens de Reanimatiecursus ook aangeleerd hoe u een Automatische Externe Defibrillator, kortweg AED op een goede en veilige manier kunt bedienen.
Deze opleiding volgt de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad en de ERC waarvan u bij goed gevolg een certificaat ontvangt.

Voor de actuele richtlijnen kijkt u op de site reanimatieraad.nl 

IMG_6028
IMG_6028
BLS handpositie bewerkt 2
BLS handpositie bewerkt 2
IMG_6048
IMG_6048